Läs och lär om de svenska framgångarna inom industrin

Du kan läsa om Sveriges största exportvaror, ta del av forskningsresultat som visar hur det går för svensk industri, häpnas över framgångarna för svensk spelindustri, få veta vilka företag som är mest framgångsrika i Sverige och du ska få fakta om hur svensk industri digitaliseras allt mer.

En snabb summering av nuläget: Det går väldigt bra för Sverige

En enkel sammanfattning av den svenska industrin är att den går som tåget. Den är starkare än någonsin just nu. Inköpschefsindex stiger över 60. Då går gränsen för högkonjunktur vid 50. Arbetslösheten förväntas minska under 2017-2018 och högkonjunkturen i Sverige förstärks. Det ser riktigt ljust ut. Det finns en optimism och den planerade produktionen är fortsatt hög. Den kommer att öka ytterligare. De senaste mätningarna som utförts av Silf och Swedbank visar att flera delindex stiger. Produktionen ökar. Det gör orderingång och sysselsättning också. Vissa menar att prognoserna ändå underdriver det verkliga läget som är bättre än så. Vi lever med andra ord i en god tid för svensk industri så här i början av 2017.

Välkomna till igenordic.se

Stark optimism bland svenska företag

Det går bra för Europa också, men Sverige är vassare. Den inhemska ekonomin är stark och det ingjuter optimism bland företagen.

Sverige sticker också ut med en ökad tjänsteproduktion inom industrin jämfört med andra europeiska länder. Vi levererar mera lösningar inom teknik, programvaror, design och it-system.

Att utveckla och sälja tjänster har blivit industrins starkaste konkurrensmedel. Sverige har visat sig ligga på topp när det gäller tjänsteproduktion och detta har varit en vinnande strategi helt enkelt.

Storbankens ekonomer väntar sig en stor ökning av BNP-prognosen. Senaste prognosen från riksbanken talar om en ökning av svensk BNP på 2,7 procent kalenderkorrigerat för 2017.

Industrin anställer folk igen och inom nästan varje sektor finns det brist på arbetskraft med rätt kompetens. Och det ser fortsatt positivt ut ett bra tag framöver.

Många startar eget trots krångliga regler

Det startas också väldigt många nya företag trots en politik som har en bromsande inverkan. Det säger också någonting om kraften som finns i människor i Sverige idag. Det finns en ökande efterfrågan och större fokus på tjänster och kunskapsbaserade företag som gör att fler vågar satsa på sina idéer. Vi välkomnar er in på banan.