Många känner en rädsla inför denna oundvikliga förändring av industrin, men syftet med att digitalisera är att göra det bättre för kunderna. Detta måste alltid vara den största drivkraften för alla företag.

Nya lösningar är en utmaning

Alla människor använder idag e-handel, sociala medier och mobilt internet. Så ser konsumenternas vardag ut och nu förändras även tillverkningsindustrin i den här riktningen. Svensk industri är sammansatt att många olika delar som måste fungera väl tillsammans. Det ställer stora krav på en digital omställning. Nya lösningar behöver kunna fungera brett för en hög förändringstakt. Detta är en utmaning för innovatörer och utvecklingsansvariga.

Digitalisering av industrin

Fordonsindustrin ligger i framkant

Inom fordonsindustrin är man redan en god bit på väg med att digitalisera produkter. Ett exempel är självkörande bilar. Den här typen av produkter innebär stora förändringar inom industrin. Företagen behöver utveckla andra typer av kompetenser än förut och även söka dem i system som finns i omvärlden.

Simulatorer ger bättre idéer och sparar tid

Att utveckla nya processer och produkter i en virtuell miljö har många fördelar. Det går snabbare och är effektivare att modellera fram innovationer virtuellt än i verkligheten. Det är lättare att experimentera och komma på nya idéer i en simulator. Industrin måste därför lära sig mycket mera om system och hur man integrerar dem i verksamhetens alla delar. Detta är en viktig förutsättning för att man ska kunna göra någonting praktiskt av de digitala visionerna.All data som uppstår måste kunna analyseras effektivt för att man ska kunna utveckla och förbättra de produkter och tjänster som företaget säljer. Man måste naturligtvis också ha tillgång till snabbt, säkert och stabilt internet för att kunna överföra stora datamängder och för att kunna kommunicera med hela världen.

Sverige är ledande inom IT idag men måste säkra kompetensbehoven för framtiden

Dagens produkter blir också fyllda med alltmer smart elektronik som möjliggör för helt andra sätt att kommunicera med användaren. Eftersom Sverige är ledande inom IT och digitalisering finns här en stor teknikmognad, hög kompetens och god förmåga att vara en testmarknad för innovationer. Men vi måste stimulera fram ett ännu större intresse för de naturvetenskapliga ämnena och vässa våra utbildningssystem för att inte tappa vår position. Det kan bli brist på kvalificerad arbetskraft i framtiden om vi inte säkrar kompetensåterväxten.

Historiskt sett har forskningen i Sverige varit fokuserad på teknisk mjukvaruutveckling och reglerteknik men inte så mycket på organisatorisk systemutveckling. Här behövs förändring.