Sverige är ett relativt litet land som behöver sin omvärld. Vi saknar vissa råvaror inom våra gränser men har ett överflöd av annat.

Alla länder blir specialister på olika saker som de exporterar till andra

När vi genomför handel med andra länder får vi den balans vi behöver. Det vi är duktiga på här kan vi sälja till andra och det vi inte kan tillverka själva köper vi av någon annan som har förutsättningarna för att producera de sakerna. Det är alltså naturligt att olika länder blir specialister på olika saker.

Mycket är industrivaror men exporten av tjänster ökar starkt

Till största delen exporterar Sverige olika typer av fordon, maskiner, telekomprodukter, vapen och produkter för skogsindustrin. Vi exporterar också alltmer affärstjänster och tjänster inom data och information. Ännu så länge dominerar industrivarorna exporten men tjänstehandeln ökar starkt.

Sveriges största exportvaror

Vad säger statistiken om exporten?

Enligt statistik från SCB utgörs 40 % av exporten av maskiner och transportmedel, 18 % är bearbetade varor, 13 % är kemiska varor. Sedan har vi en mindre export av oljor och fetter- den ligger på 0,1 %.

6,6 % är bränslen, smörjoljor och el, 6,2 % är råvaror utom bränslen.

Livsmedel, drycker och djur utgör 6,1 %, övriga varor 0,5 % och diverse färdiga varor 9,4 %.

Även den svenska basindustrin står för en betydande del av exporten. Då avses gruvindustrin, kemisk industri, stål- och skogsindustri.

Bland exporterade tjänster utgör affärstjänsterna största andelen med 24,7 %. Sedan kommer data- och informationstjänsterna med 20,7 %. Nyttjande av immateriella rättigheter är 12,3 % av exportkakan och finansiell tjänster och försäkringar är 7 %.

1% är byggtjänster, 17,1 % är resor, 14,6 % är transporter, 0,8 % är tillverknings- och reparationstjänster. Slutligen utgörs 1,1 % av personliga och övriga tjänster.

Musik- underhållnings- och spelbranschen blir allt viktigare för svensk export

Svensk musik är en annan stor exportprodukt. Idag exporterar vi musik för ca 1,2 miljarder kronor. Export Music Sweden och Musiksverige vill blanda in regeringen i en gemensam exportstrategi för att stärka svensk musikexport ytterligare. Tillväxten för musikexporten har i genomsnitt varit 9 % mellan åren 2010 och 2013. Den här branschen växer. Precis som underhållnings- och spelbranschen. Och även här ligger Sverige i framkant. Branschorganisationen Dataspelsbranschen har siffror som visar att svenska dataspelsbolag växer snabbare än aldrig förr. 2016 ökade omsättningen med hela 39 %. Detta är en intressant utveckling som vi följer med stor spänning.