Enligt innovations- och konjunkturrapporten från Sveriges Ingenjörer så går det bra för Sverige.

Ökade investeringar och fler människor i arbete

Investeringarna ökar och det anställs fler inom utveckling och forskning. De största företagen är de som har den största optimismen. Det skapas mycket nya produkter och tjänster inom de större företagen som blir framgångar på marknaden. Det gäller att ha innovation som mål. Ännu fler människor skulle starta egna företag om de fick en längre startsträcka – gärna ett helt år. Att vara tjänstledig 6 månader räcker inte.

I det stora hela går det väldigt bra för de svenska företagen med undantag för branscher inom stål och energi och deras underleverantörer. Där ser det något sämre ut.

Planera för framtidens kompetensbehov och satsa på innovationer

Det går bra för Svensk industriFolk jobbar i allmänhet hårt och hinner inte riktigt med sina arbetsuppgifter. Anställda har rätt kompetens för sina uppdrag men företagen är sämre på att planera för kompetenser i framtiden.

Ett exempel på ett framgångsrikt företag är Scania. Under 2015 lämnade detta företag in flest patentansökningar till PRV. Patenträttigheter är en viktig parameter och representerar en betydande del av företagets värde. Framgång handlar mycket om att utveckla nya produkter eller tjänster som är först på marknaden. Där sätter man ett avtryck och blir ledande i branschen.

7 av 10 företag utvecklar nya tjänster och produkter

Så mycket som 70 % av företagen lägger resurser på forsknings- och utvecklingsarbete. Patent-licensavtal eller skräddarsydda lösningar skapar trogna kunder och de upplever att produkten har ett mervärde för dem. När det går bra för företaget skapas nya jobb både i den svenska industrin och hos industrikonsulterna.

Se till att vara först på marknaden och erbjud kompletterande service och tjänster

Det går bra för Svensk industriEtt annat exempel på ett företag med framgångar är Volvo Cars. De har satsat på innovationer och varit först ut på marknaden med en viss sorts motor. Detta övertygar kunderna som känner förtroende för varumärket. Kunderna erbjuds sedan mera service och tjänster kopplade till sitt köp och på så sätt har företaget ytterligare ökat sin försäljning.

84 % av företagen anser att det går riktigt bra för dem idag. Extra bra går det för skogsindustrin – SCA till exempel och inom innovations- och kemiföretagen (Akzo Nobel) men även designföretagen har ett uppsving (Sweco)

Det blir också fler tjänstemän i svenska företag samtidigt som antalet arbetare inte ändrat på sig. Innovatörerna tar mer plats idag.